spacer ČLENOVÉ ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU

Zakládající členové:
  Gaidečka František
  Proksch Karel
  Polášek Ludvík
  Buhla Leo
  Beneš Karel
  Koterec Josef
  Libraich Jan

Současní členové:
  Gaidečka František
  Proksch Karel
  Polášek Ludvík
  Jarkuliš Jiří
  Kostřánek Václav
  Bizoň Richard
  Hymon Jakub
  Hymon Jiří

Externí spolupracovníci:
  Pavlíček Antonín
  Pavlíček Pavel
  Vilášek Martin
  Drobíková Marie


Gaidečka František
Patří mezi zakládající členy, plní funkci vedoucího kroužku, stará se o hospodaření, udržuje kontakt z kulturním domem (KD). Vyřizuje agendu, došlou poštu a ostatní administrativu, je zároveň kontaktní osobou pro návštěvy a pozorování.
V kroužku působí jako aktivní pozorovatel - demonstrátor, lektor přednášek, zabývá se amatérským fotografováním oblohy, místním meteorologickým pozorováním a pozorováním klimatu.
V občanském životě pracuje jako technik ve strojírenství.

Proksch Karel
Patří mezi zakládající členy, plní funkci zástupce vedoucího kroužku, stará se o inventář, navrhuje a zajišťuje obnovu optiky a příslušenství.
V kroužku působí jako aktivní pozorovatel - demonstrátor, lektor přednášek, zabývá se místním meteorologickým pozorováním a jeho zpracováním. Udržuje aktivní kontakty z externími spolupracovníky.
V občanském životě je v důchodu.

Polášek Ludvík
Patří mezi zakládající členy, plní funkci technického poradce a technika pro veškerá elektrická a elektronická zařízení v AK a brusiče zrcadlových objektivů.
V kroužku působí především jako konstruktér montáží dalekohledů a příslušenství, příležitostně jako pozorovatel, udržuje kontakty s externími amatérskými výrobci optiky.
V občanském životě je v důchodu.

Jarkuliš Jiří
Je jedním z mladších příslušníků, které amatérská astronomie zaujala trvale.
V kroužku je zařazen mezi pozorovatele - demonstrátory a jako asistent přednášek a promítání diapozitivů. Pokouší se také o samostatné pozorování dvojhvězd.
V občanském životě pracuje jako soustružník ve strojírenství.

Kostřánek Václav
Mladší stálý příslušník AK, především aktivní pozorovatel Měsíce a planet.
V kroužku je zařazen mezi pozorovatele - demonstrátory a jako asistent přednášek a promítání diapozitivů. Specializuje se na zákryty těles sluneční soustavy Měsícem.
V občanském životě pracuje jako brusič a frézař ve strojírenství.

Bizoň Richard
Současný nový aspirant na stálého člena AK. Učí se samostatnému pozorování dalekohledy, specializuje se na pozorování objektů Messierova katalogu.
V občanském životě je student.

Hymon Jakub
Současný nový aspirant na stálého člena AK. Učí se samostatnému pozorování dalekohledy, specializuje se na pozorování těles sluneční soustavy.
V občanském životě je student.

Hymon Jiří
Současný nový aspirant na stálého člena AK. Učí se samostatnému pozorování dalekohledy, specializuje se na pozorování dvojhvězd.
V občanském životě je student.