spacer Astronomický kroužek – 20 let činnosti hvězdárny KD


Vznik Astronomického kroužku

Oficiální zahájení činnosti astronomického kroužku se datuje k 1. 1. 1985. Tehdy vznikl při tehdejším závodním klubu ROH Sigma Dolní Benešov a začal svoji činnost jako jeden z mnoha dalších zájmových a uměleckých kroužků. Níže uvedení nadšenci se ovšem neoficiálně scházeli již dříve, takže faktický začátek práce směřující k výrobě dalekohledů se datuje na roky 1981–1982.

Zakládající členové

Beneš Karel, Buhla Leo, Gaidečka František, Koterec Josef, Libraich Jan, Polášek Ludvík a Proksch Karel.

Amatérská astronomie v 80. letech byla jak z hlediska materiálního, tak mediálního na velmi slabé úrovni. Přístrojové vybavení v dostupné cenové hladině bylo na trhu jen ojediněle, oficiální trh nabízel jen dalekohledy více méně vhodné pro myslivost a turistiku, jejich výběr v obchodech byl značně omezen.
Literatura, ať už pro začínajícího amatéra nebo pak pokročilejšího pozorovatele, také nebyla k dispozici, lepší výběr nabízely pouze hvězdárny velkých měst jako je Praha, Brno a Valašské Meziříčí. S
tará ostravská hvězdárna v centru města neskýtala pro případné návštěvníky téměř žádnou možnost pozorování dalekohledem, literaturu bylo možno zapůjčit jen výjimečně.
Celostátně vycházel pouze jediný český časopis „Říše hvězd“ a slovenský „Kozmos“. Rozhlas a televize uváděly zcela ojediněle astronomické pořady, výjimkou byl seriál V. Železného a J. Grygara „Okna vesmíru dokořán“, jenž si získal popularitu diváků hlavně díky nezměrnému úsilí J. Grygara, jako zcela výjimečného popularizátora fyziky a astronomie. Internet neexistoval.

I přes tyto obtížné podmínky se v Čechách i na Moravě zabývalo astronomií dostatečné množství aktivních amatérů, s některými se nám podařilo navázat spolupráci a přeci jenom získat literaturu i potřebné zkušenosti se stavbou větších přístrojů. S nebývalým elánem se pustili členové kroužku do broušení optiky, výroby objektivů a stavby montáže pro pohon dalekohledů.
Když se v roce 1985 dokončovala stavba nového KD byl už jen krůček k rozhodnutí postavit na jeho střeše pozorovatelnu. Díky úsilí a jednání p. Proksche se stavbyvedoucím p. Závadským se to nakonec podařilo a tak se dne 3. 10. 1986 slavnostně otevřela hvězdárna KD Dolní Benešov.

Po testech dalekohledů a jejich justáži jsme zahájili v tomtéž roce pravidelná pozorování pro veřejnost a to každý pátek večer za příznivého počasí.
Těchto pozorování se zúčastnilo v prvém roce přes 100 návštěvníků, v dalších letech pak v průměru 115 lidí ročně, což za celou dobu 20 let je 2300 návštěvníků.
Kromě těchto pravidelných pozorování také proběhla pozorování pro základní školu a pozorování mimořádných úkazů např. zatmění Slunce a Měsíce, přechody planet apod.


Významné společenské a klubovní události  

Ebicykl je každoroční putování astronomů z Čech, Moravy a Slovenska po astronomických institucích a jiných tématicky příbuzných zajímavostech. Peloton každoročně vede náš nejznámější astronom RNDr. Jiří Grygar. Peloton navštívil naši hvězdárnu celkem třikrát v letech 1989, 1995 a 2002.

Cyklus přednášek na vybraná témata z astronomie a fyziky se uskutečnil v letech 1985 a 1986 s lektory Soc. akademie v Opavě, dále přednášky RNDr. Jiřího Grygara „Vesmír a Bible“ a  „Okna vesmíru dokořán po 20-ti letech“ se uskutečnily v letech 1990 a 2002.


Externí zájezdy a expedice

V prvních letech  dojížděli zájemci z řad členů kroužku na hvězdárnu do Valašského Meziříčí, později byla zpřístupněno nově zbudovaná Hvězdárna a planetárium  v Ostravě-Porubě. Na vybrané přednášky a pořady planetária pravidelně dojíždíme.
V roce 1999 připadlo na střední Evropu mimořádně vzácné úplné zatmění slunce. Za tímto zatměním jsme se vydali do Maďarska, expedice byla úspěšná, ze zatmění jsme pořídili řadu fotodokumentace  a video.
Fáze úplného zatmění byla poměrně krátká a trvala jen něco přes 2 minuty. Významná pozorování na naší hvězdárně

Částečná zatmění Slunce a zatmění Měsíce každoročně, výjimečné úkazy jako např. přechod Merkuru a přechod Venuše přes sluneční disk, velké opozice Marsu, pozorování měsíců a prstenců Saturnu a měsíců Jupiteru.
K úspěšným patří také pozorování význačných komet Hyakutake a Halle-Bopp v letech 1996-1997.


Spolupráce s okolními amatéry

Úspěšná a stále trvající je spolupráce s bratry Pavlíčkovými z Chuchelné, kteří měli svou soukromou hvězdárnu ještě před námi. Další spolupráce byla a také je s Martinem Viláškem, který jako bývalý extení člen kroužku je nyní pracovníkem Hvězdárny a planetária  v Ostravě-Krásném Poli.
Další spolupráce v oblasti pedagogické je s p. učitelkou Drobíkovou z Hlučína. Ona a její žáci jsou každoročními návštěvníky naší hvězdárny.


Internet

Od roku 2002 máme vlastní internetové stránky, máme také přímý odkaz z největšího českého serveru astro.cz pro výpočet přeletů orbitální stanice ISS nad Dolním Benešovem, k dispozici jsou také aktuální záběry meteorologických družic NOAA a Meteosat pro aktuální stav počasí.
Dva členové kroužku jsou členy Sekce meteorologie a zaznamenávají průběžně roční meteorologické údaje od roku 1976. Každodenně a nepřerušovaně pak od roku 1992.


Astronomický kroužek po 20-ti letech

Celkem se v našem kroužku vystřídalo 20 dospělých členů a několik desítek z řad školní mládeže.
Někteří z mladých adeptů jsou členy kroužku dodnes. Podmínky pro fungování jsou nyní naprosto odlišné od těch, ve kterých jsme začínali. Dnes lze pořídit astronomické přístroje v široké škále kvality a ceny, také literatura, knihy a časopisy vycházejí v dostatečném počtu. Internet je pro astronoma dnes nepostradatelný.
Jedno se však pokazilo velmi silně a nenapravitelně, a sice tma. Tmu už dnes nelze najít ani v odlehlejších místech, i v malých obcích svítí sodíkové výbojky velkých výkonů a osvětlují noční oblohu. Stačí se podívat na střed našeho Dolního Benešova a kromě světel z náměstí a osvětlení kostela už stěží zahlédnete hvězdy.
Takže naše hvězdárna na střeše v centru města již dnes ztrácí smysl. Pozorování musíme stále častěji přesouvat  mobilními dalekohledy na okrajové části města, abychom vůbec ještě mohli něco pozorovat na obloze.


Zakladající členové Proksch Karlheinz a Gaidečka František


Zpět    Další strana